Projekt : Telfa.pl

Alchemia Teatralna

www.telfa.pl

Data Utworzenia: 10.06.2015r

Użyte Technologie

  • HTML5
  • CSS3
  • Javascript

W skrócie o projekcie

Zakład Robót Teletechnicznych "TELFA" z siedzibą w Świdnicy rozpoczął swoją działalnośc w 1997r. Właścicielem firmy jest mgr Wacław Kruk. Firma zajmuje się wykonywaniem usług w zakresie budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Budujemy i modernizujemy linie elektroenergetyczne ziemne i napowietrzne NN i SN, obwody oświetleniowe oraz linie telekomunikacyjne. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o obowiązujące przepisy i najnowsze osiągnięcia techniczne. W skład kadry pracowniczej wchodzą wyłącznie wykwalifikowani pracownicy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie przy wykonywaniu robót branży telekomunikacyjnej, elektrycznej i budowlanej.